Kunstmatige intelligentie (artificial intelligence) is de wetenschap die zich bezighoudt met het creëren van een artefact dat een vorm van intelligentie vertoont. Kunstmatige intelligentie wordt vaak uitgelegd als iets wat een computer nog niet kan doen.

Een algemeen geaccepteerde test voor kunstmatige intelligentie is de turingtest. Deze komt erop neer dat als een c